Klassisk Bindvävsmassage

Bild: Lena Berndtsdotter Bild: Lena Berndtsdotter

Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke (bindvävsmassagen upptäcktes och utvecklades av sjukgymnasten E Dicke) det är en metod som avser att lösa upp förtätad bindväv som består av Elastin och Kollagen i det område som varit blockerat och som sätter igång cirkulationen. Bindvävsmassagen samarbetar med det vegetativa nervsystemet (icke viljestyrda) det vill säga när man behandlar det ytliga (huden,vävnaderna) behandlar man samtidigt via nervsystemet det område i kroppen som styrs via nervutträden i ryggraden, där man behandlar. När slaggprodukter ligger stilla i kroppen retas smärtreceptorerna med smärta som följd och en inflammation kan uppstå.

Bindvävsmassagen är bra att använda vid:
cirkulationsproblem, huvudvärk och migrän, andningsproblem, astma, allergi, enklare höftproblem, lever och gallbesvär, magproblem, matsmältningsproblem, njurproblem,blåsproblem, diabetes, reumatiskatillstånd, ledproblem, knäproblem, bensår, ångest och depression.